Καψέλα

 • ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:Capsella bursa-pastoris Capsella bursa pastoris Καψέλα
 • ΤΑΞΗ:Brassicales.
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ :Brassicaceae.
 • ΓΕΝΟΣ-ΕΙΔΟΣ:Capsella bursa-pastoris [Καψέλλα ο ποιμενόσακος].
 • ΒΛΑΣΤΟΣ:Όρθιος, πολύκλαδος.
 • ΚΑΡΠΟΣ:Κεράτιο, καρδιόσχημο, πλατύ που φέρει πολλούς σπόρους. Το χρώμα τους, όταν ωριμάζουν είναι κίτρινο.
 • ΦΥΛΛΑ:Τα γκριζοπράσινά της φύλλα στη βαση, έχουν σχήμα ωοειδές και ελαφρά οδοντωτή περιφέρεια, ενώ τα ανώτερα είναι μικρότερα και μακρόστενα.
 • ΑΝΘΗ:Τα μικρά της άνθη έχουν λευκό χρώμα.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ :Δίνει νέκταρ και γύρη.
 • ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ:Αγριοκαρδαμούρα, Θλάψη, Καρδαμούδα, Κάψα, Ραγιάς, Τζουρκάς, Τραγιά, Το πουντζί του βοσκού.
 • Εποχή ανθοφορίας:Φεβρουάριο μέχρι Απρίλιο
 • ΧΡΩΜΑ ΓΥΡΗΣ:Υπόλευκο προς κίτρινο.

Περιγραφή:Είναι πόα, της οποίας το ύψος μπορεί να φθάσει τα 10-50 εκατοστά.Η διάρκεια ζωής της είναι για ένα έτος.