Υπολογιστής Οξαλικού Οξέος

Διαβροχή Οξαλικού Οξέος
5 ml για κάθε διάστημα τελάρων.


Εισάγετε μόνο μια επιλογή.
Η αριθμομηχανή θα υπολογίσει τα υπόλοιπα..

Προσοχή:
Επαναφορά πριν από κάθε υπολογισμό..

Αριθμός αποικιών (10 πλαισιίων)
 
Βάρος οξαλικό οξύ-
διένυδρο / (g)
 
Βάρος ζάχαρη / (g)  
Όγκος νερού / (ml)  
Σύνολο λίτρα