Αγριοσουσαμιά

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ :Boraginaceae.(Βοραγινιοειδή) heliotropium europaeum
  • ΓΕΝΟΣ-ΕΙΔΟΣ:Heliotropium europaeum [Ηλιοτρόπιον το ευρωπαϊκόν ].
  • ΒΛΑΣΤΟΣ:Όρθιος, σαρκώδης, λείος, τρυφερός και λεπτός. Έχει πράσινο χρώμα και είναι εύγευστος.
  • ΚΑΡΠΟΣ:Ράγα μικρή, σχεδόν στρόγγυλη με κόκκινι χρώμα στη αρχή και μετά παίρνει το χρώμα της σκουριάς. Φέρει 3-6 σπόρους μαύρους και γυαλιστερούς.
  • ΦΥΛΛΑ:Δεν έχει φύλλα αλλά βράκτια, που μοιάζουν με τριγωνικά λέπια.
  • ΑΝΘΗ:Τα μικρά του άνθη, σε σχήμα καμπανούλας φύονται μοναχικά και έχουν πρασινοκίτρινο χρώμα.
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ :Δίνει νέκταρ και γύρη
  • .ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ:Μπαμπακίτης, Αγριομπαμπακιά, Σπαραγγιά, Σπαραγγούδι, Σφαραγγιά.
  • Εποχή ανθοφορίας:Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο.
  • ΧΡΩΜΑ ΓΥΡΗΣ:Ανοιχτό πορτοκαλί.